projekt nr -

-. Przyjazny plac zabaw - etap II


Lokalizacja

Projekt miałby zostać zrealizowany na placu zabaw za DK GAMA< który znajduje się na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1313/116 stanowiącej własność gminy Bieruń.

Skrócony opis

Projekt przewiduje kontynuację prac związanych z wymianą nawierzchni na placu zabaw zlokalizowanym za DK GAMA w obszarze osiedla wielorodzinnego przy ul. Chemików. Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni z obecnie znajdującego się w tym miejscu żwirku na tzw. nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu. Zakres prac (powierzchnia) do wysokości środków przeznaczonych na projekt.

Opis projektu

Projekt przewiduje kontynuację prac związanych z wymianą nawierzchni na placu zabaw zlokalizowanym za DK GAMA w obszarze osiedla wielorodzinnego przy ul. Chemików. Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni z obecnie znajdującego się w tym miejscu żwirku na tzw. nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu. Zakres prac (powierzchnia) do wysokości środków przeznaczonych na projekt co stanowi kontynuację prac już wykonanych w ramach poprzedniej edycji budżetu partycypacyjnego. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia komfortu użytkowników placu zabaw.

Dostępność projektu dla mieszkańców

Projekt nie wyklucza jakiegokolwiek użytkownika. Jego dostępność nie jest ograniczona czasowo, terminowo, a także przez warunki atmosferyczne, czy też porę roku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1wymiana nawierzchni 31 500 zł