Mapa realizacji

 22'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2022

 22'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja boisk do buli przy zbiorniku wodnym Łysina

Koszt: 4 500 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Wrzutnia książek dla mieszkańców Bierunia Starego

Szacunkowy koszt: 14 292 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Mini Orlik na terenie KS Unia Bieruń Stary

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Wrzutnia książek dla mieszkańców Bierunia Nowego

Szacunkowy koszt: 14 292 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

STREFY RELAKSU W BIERUNIU NOWYM

Szacunkowy koszt: 79 990 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Oświetlenie boiska głównego KS Unia Bieruń Stary

Szacunkowy koszt: 80 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

ORLIK NA CHEMIKÓW

Rejon: Osiedle Chemików

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Spacerkiem w Kulturę

Rejon: Warszawska - Wawelska - Zabrzeg

Koszt: 93 960 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Granitowa dla wszystkich

Rejon: Osiedle Granitowa

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

SPORTOWE OSIEDLE CHEMIKÓW

Rejon: Osiedle Chemików

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Siłownia napowietrzna wraz z altaną

Rejon: Czarnuchowice

Koszt: 36 500 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Zatopieni w zieleni

Rejon: Warszawska - Wawelska - Zabrzeg

Szacunkowy koszt: 99 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

SUCHĄ STOPĄ

Rejon: Kopań - Bijasowice

Szacunkowy koszt: 31 500 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Budowa placu zabaw na Zabrzegu

Rejon: Warszawska - Wawelska - Zabrzeg

Szacunkowy koszt: 70 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Bezpieczny ratownik cz. III – większa ochrona dla lepszego bezpieczeństwa strażaka

Rejon: Warszawska - Wawelska - Zabrzeg

Koszt: 5 500 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Profesjonalna Ochotnicza Straż Pożarna

Rejon: Kopań - Bijasowice

Koszt: 6 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Zimowe uciechy na górce

Rejon: Ściernie - Zarzyna

Szacunkowy koszt: 80 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Poprawa estetyki LATO ZIMA na ul. Kościelnej i Barbary

Rejon: Warszawska – Mieszka I

Koszt: 54 000 zł

 19'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie OSP Czarnuchowice w sprzęt ratowniczo-gaśniczy

Rejon: Czarnuchowice

Szacunkowy koszt: 25 600 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Remont i wymiana płytek betonowych chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej do granic miasta - kontynuacja.

Rejon: Oświęcimska - Marcina

Koszt: 42 657 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Zabudowa wiaty przystankowej, wykonanie oświetlenia siłowni zewnętrznej w Ścierniach, nasadzenia zieleni

Rejon: Ściernie - Zarzyna

Koszt: 28 489,25 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Wakacyjne Spotkania Dzieci na Starówce

Rejon: Starówka

Szacunkowy koszt: 8 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Przyjazny plac zabaw - etap II

Rejon: Osiedle Chemików

Koszt: 31 500 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja chodnika w ciągu ul. Oświęcimskiej

Rejon: Starówka

Szacunkowy koszt: 25 600 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Blask ratownika

Rejon: Kopań - Bijasowice

Koszt: 4 800 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Scena w arboretum

Rejon: Kopań - Bijasowice

Koszt: 28 700 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Rozbudowa miejsca aktywności fizycznej i odpoczynku

Rejon: Warszawska – Mieszka I

Koszt: 28 100 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Bezpieczna droga

Rejon: Oświęcimska - Marcina

Szacunkowy koszt: 2 800 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Czadowi NIE

Rejon: Osiedle Homera

Koszt: 36 300 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Bezpieczny strażak

Rejon: Osiedle Chemików

Szacunkowy koszt: 4 700 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Bezpieczny strażak

Rejon: Kolonia - Jajosty

Koszt: 23 500 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Spotkajmy sie na Łysinie etap 4

Rejon: Domy Polne - Łysinowa

Koszt: 21 400 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

ZIELONO MI

Rejon: Osiedle Węglowa

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

PRZYSTANEK WOLNOŚĆ - zagospodarowanie przejścia podziemnego w okolicy ronda

Rejon: Osiedle Granitowa

Szacunkowy koszt: 38 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Osiedlowe kulki

Rejon: Osiedle Granitowa

Koszt: 30 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja oświetlenia ul. Bojszowskiej - okręg nr 5

Rejon: Krakowska - Baraniec

Szacunkowy koszt: 42 800 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Przyjazny plac zabaw przy ul. Rędzinnej - rewitalizacja przestrzeni publicznej

Rejon: Wita - Rędzinna

Koszt: 28 946 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Szybko i do celu

Rejon: Osiedle Węglowa

Szacunkowy koszt: 38 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja oświetlenia ul. Bojszowskiej - okręg nr 8

Rejon: Bojszowska - Borowinowa

Szacunkowy koszt: 25 240 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Urządzenie zieleni parkowej przy ul.Kossaka

Rejon: Warszawska - Wawelska - Zabrzeg

Koszt: 61 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Uczymy ratować

Rejon: Domy Polne - Łysinowa

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 19'Skrócona nazwa edycji

Rewitalizacja boiska przy ul. Chemików

Rejon: Osiedle Chemików

Koszt: 160 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 18'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

 18'Skrócona nazwa edycji

Remont i wymiana płyt betonowych na kostkę betonową

Rejon: Oświęcimska - Marcina

Koszt: 57 501,74 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 18'Skrócona nazwa edycji

Czyste osiedle

Rejon: Osiedle Homera

Koszt: 41 526 zł

Etap realizacji: w przetargu

Opis realizacji: Ze względu na brak rozstrzygnięcia procedur przetargowych, realizację projektu przesunięto na rok 2019.

 18'Skrócona nazwa edycji

Letnie kino na Łysine

Rejon: Domy Polne - Łysinowa

Koszt: 8 300 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 18'Skrócona nazwa edycji

Spotkajmy się na Łysinie III - Boisko do gry w bule

Rejon: Domy Polne - Łysinowa

Koszt: 28 646,09 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 18'Skrócona nazwa edycji

Wakacyjne spotkanie z Bogiem

Rejon: Starówka

Koszt: 7 998 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 18'Skrócona nazwa edycji

"Plac zabaw na Barańcu Odnowa"

Rejon: Krakowska - Baraniec

Koszt: 47 982,30 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 18'Skrócona nazwa edycji

Rewitalizacja zabytkowego cmentarza żydowskiego w Bieruniu

Rejon: Wita - Rędzinna

Koszt: 30 948 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 18'Skrócona nazwa edycji

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

Rejon: Osiedle Chemików

Koszt: 48 447,45 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 18'Skrócona nazwa edycji

Montaż siłowni zewnętrznej oraz rozbudowa placu zabaw (III etap) przy ul. Borowinowej.

Rejon: Bojszowska - Borowinowa

Koszt: 37 376,70 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 18'Skrócona nazwa edycji

"Bezpieczne pobocze przy ul. Peryferyjnej"

Rejon: Kolonia - Jajosty

Koszt: 28 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Opis realizacji: Ze względu na potrzebę wykonania dodatkowych uzgodnień z PGW Wody Polskie realizację projektu przesunięto na 2019 r.

 18'Skrócona nazwa edycji

Plenerowa siłownia

Rejon: Ściernie - Zarzyna

Koszt: 37 609,55 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 18'Skrócona nazwa edycji

Miejsce aktywności fizycznej i odpoczynku

Rejon: Warszawska – Mieszka I

Koszt: 33 922,41 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 18'Skrócona nazwa edycji

Bezpieczny Ratownik - edycja II

Rejon: Osiedle Granitowa

Koszt: 20 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 18'Skrócona nazwa edycji

Pięknie latem, pięknie zimą

Rejon: Osiedle Granitowa

Koszt: 27 972 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 18'Skrócona nazwa edycji

Bezpieczny ratownik cz. II - większa ochrona dla lepszego bezpieczeństwa strażaka

Rejon: Osiedle Granitowa

Koszt: 20 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 18'Skrócona nazwa edycji

Wymiana nawierzchni chodnika ma osiedlu Węglowa.

Rejon: Osiedle Węglowa

Koszt: 91 573,88 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 18'Skrócona nazwa edycji

Pożar, powódź, w dniu czy w nocy, straż przychodzi ci z pomocą - doposażenie jednostki OSP Bieruń Nowy w sprzęt gaśniczy.

Rejon: Kopań - Bijasowice

Koszt: 6 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 18'Skrócona nazwa edycji

Poprawa funkcjonalności MIni Arboretum w Bijasowicach.

Rejon: Kopań - Bijasowice

Koszt: 22 750 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Opis realizacji: Ze względu na potrzebę wykonania dokumentacji projektowej, która nie była ujęta w projekcie, realizacja została przesunięta na 2019 r.

 18'Skrócona nazwa edycji

Strój śląski dla KGW w Bijasowicach

Rejon: Kopań - Bijasowice

Koszt: 7 837 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 18'Skrócona nazwa edycji

Zagospodarowanie terenu wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul.Jagiełły z ul. Budzyńskiej - w śladzie tzw. Plantów Karola.

Rejon: Warszawska - Wawelska - Zabrzeg

Koszt: 15 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Opis realizacji: Ze względu na potrzebę wykonania dokumentacji projektowej, która nie była ujęta w projekcie, realizacja została przesunięta na 2019 r.

 18'Skrócona nazwa edycji

Budowa pomnika ofiar I i II wojny światowej, powstań śląskich, represji politycznych na terenie cmentarza należącego do parafii Najświętszego Serca pa

Rejon: Warszawska - Wawelska - Zabrzeg

Koszt: 34 882,80 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 18'Skrócona nazwa edycji

"Paciorkowce przyszłości"

Rejon: Warszawska - Wawelska - Zabrzeg

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 18'Skrócona nazwa edycji

Z pożarem na Ty - doposażenie jednostki OSP Bieruń Nowy w sprzęt ratowniczo-gaśniczy

Rejon: Warszawska - Wawelska - Zabrzeg

Koszt: 6 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 18'Skrócona nazwa edycji

Wyposażony strażak

Rejon: Czarnuchowice

Koszt: 25 951,35 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 17'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2017

 17'Skrócona nazwa edycji

REMONT CHODNIKA PRZY WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH HOMERA 14, 16, 18, 20, 22 - ETAP I

Rejon: Osiedle Homera

Koszt: 36 751,91 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Ze względu na koszt, zrealizowano tylko część chodnika, tj 85m - do placu zabaw.

 17'Skrócona nazwa edycji

SPOTKAJMY SIĘ NA ŁYSINIE II - KONTYNUACJA REWITALIZACJI "RYBACZÓWKI"

Rejon: Domy Polne - Łysinowa

Koszt: 25 991,68 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 17'Skrócona nazwa edycji

Spowolnienie ruchu na drogach starówki.

Rejon: Starówka

Koszt: 31 914,59 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 17'Skrócona nazwa edycji

Przyjazny plac zabaw

Rejon: Osiedle Chemików

Koszt: 34 750 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 17'Skrócona nazwa edycji

Plac zabaw przy ulicy Borowinowej - etap II

Rejon: Bojszowska - Borowinowa

Koszt: 22 307 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Lampy solarne oświetlające plac zabaw w Jajostach.

Rejon: Kolonia - Jajosty

Koszt: 22 499,16 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 17'Skrócona nazwa edycji

Ściernie- moja mała Ojczyzna.

Rejon: Ściernie - Zarzyna

Koszt: 22 497,74 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 17'Skrócona nazwa edycji

Placyk Milusińskich

Rejon: Warszawska – Mieszka I

Koszt: 19 916,16 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 17'Skrócona nazwa edycji

"Trochę wody dla ochłody"

Rejon: Osiedle Granitowa

Koszt: 18 240,36 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 17'Skrócona nazwa edycji

"Bez ograniczeń - parking dla wszystkich"

Rejon: Osiedle Granitowa

Koszt: 23 985 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu. Ponadto w 2018 r. na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej Budżetu Obywatelskiego, dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zrealizowano budowę parkingu.
 17'Skrócona nazwa edycji

Bezpieczny Ratownik

Rejon: Warszawska – Mieszka I

Koszt: 15 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 17'Skrócona nazwa edycji

Oświetlenie boiska

Rejon: Osiedle Węglowa

Koszt: 63 960 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 17'Skrócona nazwa edycji

Montaż ławek przy ul. Warszawskiej

Rejon: Osiedle Węglowa

Koszt: 1 968 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 17'Skrócona nazwa edycji

Wyginam śmiało ciało

Rejon: Osiedle Węglowa

Koszt: 43 492,69 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 17'Skrócona nazwa edycji

Rozbudowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Mini Arboretum

Rejon: Kopań - Bijasowice

Koszt: 23 389,68 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 17'Skrócona nazwa edycji

Bezpieczny Ratownik

Rejon: Warszawska - Wawelska - Zabrzeg

Koszt: 9 427 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 17'Skrócona nazwa edycji

Trzymaj formę - na rowerze do szkoły, do pracy, na trening

Rejon: Warszawska - Wawelska - Zabrzeg

Koszt: 20 165,85 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 17'Skrócona nazwa edycji

Estetyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie tzw. Hamrowizny oraz Urzędu Pocztowego Bieruń Nowy - dokumentacja projektowa

Rejon: Warszawska - Wawelska - Zabrzeg

Koszt: 17 958 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 17'Skrócona nazwa edycji

Strefa zabaw

Rejon: Czarnuchowice

Koszt: 18 429,09 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

 16'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2016

 16'Skrócona nazwa edycji

PRZEBUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. OŚWIĘCIMSKIEJ (od sklepu "SIMPLY" do ul. Mlecznej)

Rejon: Oświęcimska - Marcina

Koszt: 25 954 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Wymieniono nawierzchnię chodnika (z płyt betonowych na kostkę) biegnącego wzdłuż ul. Oświęcimskiej od sklepu "Simply" do ul. Mlecznej.

 16'Skrócona nazwa edycji

COŚ DLA MŁODSZYCH, COŚ DLA STARSZYCH

Rejon: Osiedle Homera

Koszt: 30 034,01 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Projekt polegał na budowie małego placu zabaw dla najmłodszych oraz zamontowaniu urządzeń do street workoutu dla młodzieży. Dodatkowo w ramach oszczędności zamontowano dwa urządzenia siłowni zewnętrznej.
 16'Skrócona nazwa edycji

SPOTKAJMY SIĘ NA ŁYSINIE

Rejon: Domy Polne - Łysinowa

Koszt: 19 987,50 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: W ramach dostępnych środków zrealizowano zakup i montaż toalety (wraz z wymaganym projektem i uzgodnieniami) oraz plac zabaw.

 16'Skrócona nazwa edycji

WAKACYJNE SPOTKANIA Z BOGIEM

Rejon: Starówka

Koszt: 7 800 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Projekt zrealizowano zgodnie z planowanymi założeniami.

 16'Skrócona nazwa edycji

UPORZĄDKOWANIE ZIELENI ORAZ UTWORZENIE TRAKTU PIESZO-ROWEROWEGO NA GROBLI

Rejon: Starówka

Koszt: 10 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami.

 16'Skrócona nazwa edycji

MŁODY BIERUŃ - WIZYTA MŁODZIEŻY Z RÓŻNYCH KRAJÓW ŚWIATA PODCZAS ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W KRAKOWIE

Rejon: Starówka

Koszt: 5 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: W ramach projektu sfinansowano usługi transportowe.

 16'Skrócona nazwa edycji

OPRACOWANIE PROJEKTU I REALIZACJA MODERNIZACJI FONTANNY NA BIERUŃSKIM RYNKU

Rejon: Krakowska - Baraniec

Koszt: 35 670 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 16'Skrócona nazwa edycji

"BEZPIECZNIEJ NA WITA" - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH I KIEROWCÓW NA UL. WITA POPRZEZ ZAMONTOWANIE URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Rejon: Wita - Rędzinna

Koszt: 14 625 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Po uwzględnieniu możliwości finansowych, technicznych i prawnych realizację projektu ograniczono do zakupu i montażu radaru edukacyjnego.

 16'Skrócona nazwa edycji

NASZ WEMBLEY

Rejon: Osiedle Chemików

Koszt: 24 963,78 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: W ramach dostępnych środków wykonano ogrodzenie oraz piłkochwyty.

 16'Skrócona nazwa edycji

PLAC ZABAW PRZY UL. BOROWINOWEJ

Rejon: Bojszowska - Borowinowa

Koszt: 14 598,89 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: W ramach dostępnych środków zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw.

 16'Skrócona nazwa edycji

CHWILA ZADUMY PRZY KAPLICZCE

Rejon: Kolonia - Jajosty

Koszt: 19 420,31 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Projekt zrealizowano w całości. Wykonano zarurowanie, utwardzenie i wyłożenie terenu kostką, zarurowanie rowu, montaż ławek i stojaka na rowery. Ze względu na potrzebę wykonania projektu do uzgodnień wodno-prawnych, zwiększył się koszt realizacji całego projektu. Zwiększony koszt pokryto z oszczędności budżetu partycypacyjnego.
 16'Skrócona nazwa edycji

PLENEROWA SIŁOWNIA NA JAJOSTACH

Rejon: Kolonia - Jajosty

Koszt: 11 985,12 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Projekt zrealizowano w całości zgodnie z założeniami.

 16'Skrócona nazwa edycji

WIATA WOLNO STOJĄCA

Rejon: Ściernie - Zarzyna

Koszt: 19 300 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Wiatę wykonano zgodnie z założeniami projektu.

 16'Skrócona nazwa edycji

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

Rejon: Warszawska – Mieszka I

Koszt: 14 672,02 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Siłownia została wykonana zgodnie z założeniami projektu.

 16'Skrócona nazwa edycji

AKTYWNOŚĆ POD CHMURKĄ DLA ZDROWIA I KONDYCJI - SIŁOWNIA W PLENERZE

Rejon: Osiedle Granitowa

Koszt: 31 285,43 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Siłownie wykonano zgodnie z założeniami projektu.

 16'Skrócona nazwa edycji

WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Rejon: Osiedle Granitowa

Koszt: 8 995,95 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Chodnik zrealizowany zgodnie z założeniami projektu.

 16'Skrócona nazwa edycji

WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA OŚ. UL. WĘGLOWA

Rejon: Osiedle Węglowa

Koszt: 56 239,07 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Chodnik zmodernizowano zgodnie z założeniami projektu.

 16'Skrócona nazwa edycji

DLA KAŻDEGO COŚ ZDROWEGO - SIŁOWNIA W PLENERZE

Rejon: Kopań - Bijasowice

Koszt: 24 957,69 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu dodatkowo wykładając teren kostką.

 16'Skrócona nazwa edycji

BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ŁĄCZĄCEGO UL. JAGIEŁŁY Z UL. J. BUDZYŃSKIEJ - W ŚLADZIE TZW. PLANTÓW KAROLA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Rejon: Warszawska - Wawelska - Zabrzeg

Koszt: 27 675 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Wykonano dokumentację projektową zgodnie z założeniami. Dzięki pozyskanym środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 2017 roku udało się zrealizować kolejny etap - czyli budowę ciągu pieszo-rowerowego na zaprojektowanym terenie.
 16'Skrócona nazwa edycji

ZAWSZE JEST KTOŚ DLA KOGO WARTO ŻYĆ

Rejon: Warszawska - Wawelska - Zabrzeg

Koszt: 4 968 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Projekt zrealizowany.

 16'Skrócona nazwa edycji

POPRAWA WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH W OGÓLNODOSTĘPNEJ SALI BUDYNKU OSP CZARNUCHOWICE

Rejon: Czarnuchowice

Koszt: 17 798,10 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zrealizowano zgodnie z założeniami projektu.

Poprzedni projekt
Następny projekt