projekt nr 1

1. Ławki z koszami na ścieżce rowerowej BN-BST


Lokalizacja

Warszawska skrzyżowanie kościelna ścieżki rowerowej do Bierunia Starego

Opis projektu

Ławki z koszami na śmieci na ścieżce rowerowej, w Bieruniu  od ulicy kościelnej (warszawska) do Starego Bierunia

Montaż 8 ławek ze stojakami na rower i koszy na śmieci przy ścieżce rowerowej  na odcinku od skrzyżowania ulicy Warszawskiej z kościelną do Starego Bierunia
Projekt ma na celu uzupełnienie obecnej infrastruktury o dodatkowe kosze i ławki, które umożliwiają odpoczynek spacerującym.

Dostępność projektu dla mieszkańców

Dostęp dla rowerzystów, biegaczy i spacerowiczów cały sezon. Każdy uczestnik drogi rowerowej potrzebuje chwilę odpoczynku i relaksu . Dzięki ławką jest to możliwe.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup ławek wraz z montażem 8 x 1100 zł 8 800 zł
2Wykonanie nawieżchni z kostki brukowej 4 000 zł
3Zakup koszy na śmieci 8 x 375 zł3 000 zł
4doposażenia ławek w stojaki na rowery4 200 zł
5wykonanie dokumentacji projektowej 5 000 zł
Łącznie: 25 000 zł