projekt nr 3

3. Wiata rowerowa przy przedszkolu nr 2


Lokalizacja

działka nr 461/57 oraz działka 566/61 należąca do Gminy Bieruń

Opis projektu

Projekt dotyczy budowy wiaty rowerowej na obszarze należącym do gminy Bieruń umiejscowionym przy przedszkolu nr2 Bieruń ul. Warszawska 230
Wiata rowerowa posłuży mieszkańcom (zarówno uczniom, przedszkolakom, jak i dorosłym), którzy jeżdżą na rowerach.
Celem budowy wiaty rowerowej jest stworzenie miejsca do parkowania rowerów i zabezpieczenie ich przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.
Ponadto obejmujący ten teren monitoring przedszkola będzie dodatkowym zabezpieczeniem.

Dostępność projektu dla mieszkańców

Wiata rowerowa będzie miała charakter ogólnodostępny.
Mieszkańcy będą mogli korzystać z wiaty przez cały rok.
Może być dodatkowo objęta monitoringiem przedszkolnym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wiata rowerowa cynkowana "przeszklona" z 3 stron - 27-stanowiska z nowszyymi stanowiskami niż na rysy., stojaki rowerowe + montaż 19 500 zł
2Fundament prefabrykowany betonowy 1 300 zł
3Montaż, transport 2 500 zł
4Wykonanie dokumentacji, montaż 4 800 zł
5wybrukowanie terenu5 000 zł
6kosztorys wycinki drzew i krzewów z pozwoleniem oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów 3 800 zł
Łącznie: 36 900 zł