projekt nr 4

4. Spacerkiem w Kulturę


Lokalizacja

Projekt realizowany będzie na terenie Regionalnego Centrum Kulturalno-Gospodarczego "Remiza" znajdującego się przy ul. Remizowej 19.

Opis projektu

Celem projektu jest upiększenie oraz dostosowanie terenu Regionalnego Centrum Kulturalno-Gospodarczego "Remiza" do odbywania spacerów, odpoczynku oraz organizacji imprez plenerowych.

Obecnie ww. teren wyposażony jest w zadaszony amfiteatr, którego scena jest uszkodzona oraz wybrukowane ścieżki umożliwiające przejście z jednej, na drugą stronę. Brak jest natomiast miejsc siedzących widowni oraz ławek, co stanowi duże utrudnienie przy organizacji wszelkich imprez. Ponadto brak jest kwiatów i krzewów, przez co teren jest mało atrakcyjny.

Projekt zakłada odnowienie podłogi sceny amfiteatru, nasadzenie zieleni na obrzeżach terenu, montaż ławek i koszy na śmieci oraz drewnianych rzeźb utopców. Zakłada także zakup ławo-stołów oraz krzeseł do widowni przed amfiteatrem, zakup plenerowego nagłośnienia, tablic wystawowych, oświetlenia, a także innego drobnego sprzętu. Dzięki temu teren, który docelowo przeznaczony jest pod działalność kulturalną, stanie się bardziej atrakcyjny, przyjazny oraz o wiele bardziej funkcjonalny. Ułatwi organizację plenerowych wydarzeń kulturalnych i zachęci do odwiedzania tego miejsca w czasie spacerów, czy wypraw rowerowych. Ma to duże znaczenie także w kontekście bliskiej odległości od placu zabaw i terenu parkowego. Ponadto projekt zakłada zakup lamp gazowych, co umożliwi organizację wydarzeń kulturalnych w chłodniejsze wieczory.

Dostępność projektu dla mieszkańców

Teren RCKG "Remiza" jest otwarty dla wszystkich mieszkańców każdego dnia bez ograniczeń. W przypadku korzystania z dodatkowego wyposażenia na potrzeby organizacji wydarzenia kulturalnego (ławo-stoły, widownia, nagłośnienie, lampy), zostanie ono udostępnione mieszkańcom po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą terenu RCKG "Remiza".

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup i nasadzenie zieleni38 000 zł
2renowacja podłogi sceny amfiteatru (wymiana odeskowania frontu sceny)2 000 zł
3wykonanie i montaż drewnianych rzeźb utopców5 000 zł
4zakup i montaż 8 szt. ławek8 000 zł
5zakup i montaż kostki brukowej pod ławki - 20 m22 560 zł
6zakup i montaż koszt na śmieci - 4 szt.1 600 zł
7ławo-stoły bufetowe - 10 szt. 3 000 zł
8krzesła widowni - 100 szt.8 000 zł
9zakup parasoli grzewczych gazowych wraz z butlami gazowymi- 4 szt.5 000 zł
10zakup plenerowego zestawu nagłośnieniowego, 2 szt. mikroportów, laptop do obsługi11 000 zł
11zakup tablic ekspozycyjnych - 4 szt.6 000 zł
12zakup wózka platformowego do wożenia sprzętu800 zł
13zakup schodów przemysłowych - zejście do wisły podczas Nocy Świętojańskiej2 000 zł
14zakup oświetlenia nocnego - halogeny akumulatorowe 2 szt.1 000 zł
Łącznie: 93 960 zł