projekt nr 5

5. Klub Malucha na bogato


Lokalizacja

Projekt będzie realizowany w głównej mierze w Domu Kultury "Gama" przy ul. Chemików oraz również opcjonalnie sprzęt będzie wykorzystywany podczas zajęć Klubu w budynku Świetlicy Wsparcia Dziennego "Iskierka" przy ul. Warszawskiej.

Opis projektu

Projekt dotyczy zakupu wyposażenia Klubu Malucha, który działa w Bieruniu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od 2018 roku. Działalność Klubu ma bardzo duże zasięgi, z tygodnia na tydzień przybywa coraz więcej rodziców, którzy chcą w tym miejscu rozwijać swoje pociechy. Niestety miejsce te nie jest w ogóle wyposażone w żadne pomoce dydaktyczne, rozwijające i wspomagające kreatywność dzieci. Zakup wszelkiego rodzaju gier, zabawek, pomocy dydaktycznych sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego oraz animacyjnego pozwoli na stu procentową realizację celów założonych przez prowadzącą Natalię Piekorz - pedagoga, muzyka i animatora z wieloletnim doświadczeniem, którymi są między innymi promocja rodzicielstwa bez nałogów i przemocy, aktywizacja rodziców czy wspieranie rozwoju dzieci. Niesamowite zaangażowanie i wiedza, którą przekazuje na zajęciach będzie mogła być wsparta profesjonalnym sprzętem oraz edukacyjnymi wyjściami.

Dostępność projektu dla mieszkańców

Zajęcia w Klubie Malucha w chwili obecnej odbywają się raz w tygodniu przez dwie godziny, jednak potrzeby uczestnictwa rodziców w takich zajęciach są coraz większe. Projekt "Klub Malucha na bogato" w postaci zakupu sprzętu do Klubu Malucha oraz sfinansowanie wyjść edukacyjnych będzie służył nie tylko mieszkańcom okręgu z ulicy Chemików, ale również wszystkim innym rodzicom z całego Bierunia, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w zajęciach. Dodatkowo sprzęt, który będzie magazynowany w salach Dom Kultury "Grama", gdzie obecnie odbywają się zajęcia z Klubu Malucha, będzie mógł być wykorzystywany przez wszystkich innych mieszkańców dzielnicy i całego Bierunia, podczas półkolonii czy ferii zimowych oraz w czasie zajęć dodatkowych organizowanych przez Dom Kultury.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Sprzęt animacyjny firmy Akson3 000 zł
2Klocki piankowe rehabilitacyjne2 500 zł
3Artykuły plastyczne (farby, bloki, kredy, brokaty, itp)3 000 zł
4Sprzęt do baniek xxl500 zł
54 x deska balansująca Wobbel1 700 zł
6Pomoce dydaktyczne Montessori5 000 zł
7Literatura Montessori1 000 zł
8Organizacja wycieczki edukacyjnej do Akuku Mikołów2 000 zł
9Organizacja wycieczki do Sali Zabaw Guliwer w Katowicach2 000 zł
10Zakup kocy piknikowych i koszy piknikowych300 zł
Łącznie: 21 000 zł