projekt nr 1

1. ORLIK NA CHEMIKÓW


Lokalizacja

Projekt ten będzie realizowany na obiekcie KS Unia Bieruń Stary m.in na działkach 901/77 i 899/73.
Adres: Bieruń ul. Chemików 40.

Opis projektu

Projekt polega na montażu na istniejącym boisku asfaltowym nawierzchni bezpiecznej - trawy syntetycznej. Umożliwi to korzystanie z obiektu wszystkich chętnych niezależnie od pogody. Aktualnie w rejonie osiedla Chemików nie ma obiektu o takiej nawierzchni.

Dostępność projektu dla mieszkańców

Obiekt Klubu Sportowego Unia Bieruń Stary jest obiektem miejskim, ogólnodostępnym dla wszystkich.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1sprzątanie terenu
2bramki
3wyrównanie nawierzchni30 000 zł
4zakup nawierzchni ze sztucznej trawy150 000 zł
5montaż nawierzchni do podłoża20 000 zł
Łącznie: 200 000 zł