projekt nr 6

6. Chodnikiem bezpieczniej!


Lokalizacja

Teren miejski przed budynkiem wspólnoty przy ul.Chemików 93-95 i dalej w kierunku drogi powiatowej Chemików zgodnie z załącznikiem graficznym.

Opis projektu

Projekt przewiduję budowę chodnika na obszarze osiedla wielorodzinnego Chemików. Chodnik rozpoczynał będzie swój bieg w sąsiedztwie wspólnoty przy ul. Chemików 93-95 i podążał w kierunku wspólnoty przy ul. Chemików 113-115 i dalej w kierunku sklepu Euro zlokalizowanego w sąsiedztwie drogi powiatowej ul. Chemików. Przewiduje się, że szerokość chodnika będzie wynosić około 2,0 m, zaś powierzchnia to około 175-195 m2. Chodnik będzie ułożony z kostki betonowej - behaton o wysokości do 8cm, o kolorze szarym wraz z zabudową krawężników na całej jego długości. Realizacja projektu pozwoli na wyeliminowanie problemu mieszkańców związanego z utrudnioną komunikacją pieszą w tej części osiedla z uwagi na brak chodnika i konieczność przemieszczania się po obszarze drogi, po której poruszają się często samochody nie przestrzegające przepisów o ruchu drogowym w zakresie przekraczania dopuszczalnej prędkości. Ponadto projekt powinien zostać zrealizowany w taki sposób by nie było konieczności usuwania drzewostanu, tzn. przewidzieć taki końcowy przebieg chodnika, by zachować istniejące przy wspólnocie Chemików 93-95 znacznych rozmiarów drzewa.

Dostępność projektu dla mieszkańców

Projekt będzie dostępny dla każdego mieszkańca, niezależnie od jego wieku. projekt nie będzie stwarzał barier, a jego dostępność będzie 24-godzinna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Prace ziemne korytowanie - pow. ok. 180m218 000 zł
2Wykonanie podbudowy17 000 zł
3Wykonanie ław krawężnikowych40 000 zł
4Ułożenie kostki brukowej 25 000 zł
Łącznie: 100 000 zł