projekt nr 7

7. Granitowa dla wszystkich


Lokalizacja

W zakresie pozycji kosztorysu nr 1, 2, 5 dotyczy działki nr 353/5.
Plac zabaw zlokalizowany jest na działce nr 624/118, której właścicielem jest PGG S.A. dzierżawionej przez BOSiR (pozycja 6 kosztorysu).
Ławki i kwietniki zostaną zamontowane na terenach gminnych na całym osiedlu Granitowa (działki nr: 604/4; 522/4).  

Opis projektu

Projekt polega na przeprowadzeniu działań - małych inwestycji na całym terenie Osiedla Granitowa.
Przewiduje się:
- zakup i montaż wiaty rekreacyjnej i grilla publicznego w rejonie nowo powstałego boiska do petanque;
- zakup i montaż 8 ławek w ustalonych miejscach gminnych na osiedlu;
- zakup i montaż 10 kwietników na słupach oświetleniowych na osiedlu;
- monitoring parkingu i boiska, 2 kamery obrotowe;
- oświetlenie boiska do buli.

Dostępność projektu dla mieszkańców

Projekt będzie realizowany na obszarach gminnych publicznych, dostępnych dla wszystkich mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1wiata z motażem (dachdwuspadowy, wymiar 3x5m, wysokośc do 3m, podbudowa z kostki betonowej wraz ze stołem i ławami)16 000 zł
2grill publiczny5 500 zł
3ławki na osiedlu 8 szt. (działki nr: 604/4; 522/4)4 000 zł
4kwietniki na lampach oświetleniowych - 10 szt20 000 zł
5monitoring parkingu i terenu boiska do buli9 500 zł
6nawiarzchnia bezpieczna na placu zabaw30 000 zł
7oświetlenie bulodromu (maszt 8m + halogen + dok. projektowa)15 000 zł
Łącznie: 100 000 zł