projekt nr 8

8. SPORTOWE OSIEDLE CHEMIKÓW


Lokalizacja

Projekt będzie realizowany na działkach 1313/116 (nawierzchnia bezpieczna, kurtyna wodna), 901/77, 899/73 (nawodnienie boiska, piłkochwyty)

Opis projektu

Projekt polega na realizacji małych inwestycji infrastrukturalnych w rejonie Osiedla Chemików.
Przewiduje się: zakup kurtyny wodnej, montaż nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw za DK Gama, montaż instalacji nawodnienia płyty głównej boiska na obiekcie Klubu Sportowego Unia Bieruń Stary i montaż piłkochwytów pomiędzy boiskami.

Dostępność projektu dla mieszkańców

Projekt będzie ogólnodostępny realizowany na działkach gminnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1nawiarzchnia bezpieczna25 000 zł
2nawodnienie65 000 zł
3piłkochwyty10 000 zł
Łącznie: 100 000 zł