projekt nr 12

12. Budowa placu zabaw na Zabrzegu


Lokalizacja

Działki 1699/181
1700/181
Własność Gminy Bieruń
Warszawska 396

Opis projektu

Projekt polega na budowie placu zabaw w dzielnicy Zabrzeg.
Stworzenie oferty do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców.
Obecnie w tej części miasta nie występuje tego typu miejsce.
Elementy projektu:
   1. Wykonanie mapy do celów projektowych oraz projektu placu zabaw.
   2. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo DK 44 plac zabaw powinien zostać ogrodzony.
   3.  Należy przewidzieć porządkowanie/wyrównanie terenu.
   4. BOSiR w uzgodnieniu z wnioskodawcą określi szczegółowy wykaz urządzeń zabawowych oraz urządzeń do ćwiczeń.

Dostępność projektu dla mieszkańców

Plac zabaw będzie ogólnodostępny. Miejsce te będzie wykorzystywane w szczególności przez mieszkańców dzielnicy Zabrzeg i podniesie atrakcyjność dla gości restauracji "Degolówka".

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1dokumentacja projektowa oraz mapa do celów projektowych1 000 zł
2roboty + zakup niezbędnych urządzeń69 000 zł
Łącznie: 70 000 zł