projekt nr 13

13. Bieruńska pompa wody - Hamrowizna


Lokalizacja

Teren Hamrowizny.
Działka nr 1079/45

Opis projektu

Projekt dotyczy rekonstrukcji pompy wodnej zlokalizowanej na terenie Hamrowizny.
Pompa zostanie usytuowana na wykonanym fundamencie w ramach obecnie realizowanego "estetycznego zagospodarowania Hamrowizny".
Na etapie realizacji zadania proponuje się rozważenie możliwości podpięcia do ujęcia wody - historycznej studni.
Jeżeli na etapie realizacji projektu nie będzie to możliwe, proponuje się, aby studnia była wyłącznie imitacją historycznej pompy.
Ewentualna możliwość czerpania  wody ze studni podniosłaby atrakcyjność tego terenu.

Na obszarze "Hamrowizny" od 1897 r. znajdowała się ogólnodostępna studnia. Stąd mieszkańcy „Hamrowizny” oraz okolicznych domów i Kolonii Leśnej  czerpali wodę pitną. Pieczę nad pompą wydobywającą wodę sprawował mistrz ślusarski Wilhelm Kuc i to jego fachowcy (P. Sojka, J. Anderwald, A. Urbańczyk), którzy dokonywali przeglądów i napraw (ostatnia miała miejsce w lipcu 1947 roku). W 1952 r. zlikwidowano pompę.

Dostępność projektu dla mieszkańców

Pompa wody będzie ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców, korzystających ze skweru na Hamrowiznie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1dokumentacja projektowa 1 000 zł
2wykonanie pompy+jej ewentulne podpięcie do istniejącego źródła wody24 000 zł
Łącznie: 25 000 zł