projekt nr 14

14. Bezpieczny ratownik cz. III – większa ochrona dla lepszego bezpieczeństwa strażaka


Lokalizacja

Ochotnicza Straż Pożarna w Bieruniu Nowym z siedzibą w Bieruniu Nowym przy ul. Remizowej 19

Opis projektu

Projekt ma na celu kontynuację realizacji programu „Bezpieczny ratownik”  z roku 2017 i 2018. Projekt "Bezpieczny ratownik cz. III " zakłada zakup specjalistycznych hełmów ochronnych, które wchodzą w skład środków ochrony osobistej strażaka. Specjalistyczny hełm wykonany  z najwyższej klasy materiałów jest wielofunkcyjny stosowany w wielu sytuacjach. Dzięki swojej budowie i wykorzystaniu nowoczesnych technologi strażak  ma  komfort i wygodę pracy bez utraty czynników wpływających na jego bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo strażaka to priorytet zgodny z mottem "Dobry ratownik, to żywy ratownik".

Dostępność projektu dla mieszkańców

Realizacja wyżej wymienionego projektu pozwoli na poprawę bezpieczeństwa publicznego, poprzez poprawę warunków pracy strażaka, które umożliwią bardziej bezpieczna i komfortową pracę w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych. Ochronna osobista jest jednym z najważniejszych elementów bezpiecznej pracy policji czy straży pożarnej. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pracy pozwoli na zwiększenie efektywności działań co ma swój bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, ponieważ podczas prowadzenia działań każda minuta jest na wagę życia i zdrowia ludzkiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1 Hełm ochronny - 6 szt. 5 500 zł