projekt nr 2

2. Bezpiecznie - Szybko - Skutecznie!


Lokalizacja

Ochotnicza Straż Pożarna w Bieruniu Nowym z siedzibą w Bieruniu Nowym przy ul. Remizowej 19

Opis projektu

Projekt ma na celu zakup specjalistycznego wielozadaniowego urządzenia gaśniczo-tnącego o nazwie "COBRA" dla Ochotniej Straży Pożarnej.
COBRA jest to generator mgły wodnej do studzenia gazów pożarowych z funkcją zimnego cięcia wodą. Urządzenie wytwarza wysokociśnieniowy strumień mgły wodnej z drobnym proszkiem ciernym, który przebija się bez problemu przez ściany, drzwi, stal, szyby, płyty betonowe itp. Po przebiciu się przez konstrukcje, rozdrobnione kropelki w postaci mgły wodnej pod ciśnieniem 300 bar wtryskiwane są do palącego się pomieszczenia z prędkością bliską 720 km/h po czym zamieniają się błyskawicznie w ogromne ilości pary wodnej odbierając energię cieplną z gorących gazów pożarowych, co daje niespotykaną do tej pory możliwość rewolucyjnie szybkiego opanowania pożaru przez wychłodzenie całych przestrzeni i odizolowanie parą. Technologia ta pozwala na wielokrotne zmniejszenie zużycia wody minimalizując w ten sposób zniszczenia i straty po pożarowe. Dzięki wykorzystaniu takiego urządzenia strażak w bezpieczny sposób może ugasić pożar bez wchodzenia w strefę zagrożenia.

Urządzenie pozwala w trakcie trwania akcji gaśniczej podać minimalną ilość wody przy maksymalnych możliwościach jej wykorzystania przy bardzo dużym ciśnieniu.
Główna zaleta tego urządzenia jest ograniczenie strat po pożarowych w postaci zalania. Zużycie wody podczas gaszenia pożaru to tylko 30 - 60 l na minutę.
W całym kraju jest około 30 urządzeń tego typu. Doposażenie jednostki OSP Bieruń Nowy w tak nowoczesny sprzęt pozwoli  zwiększyć poziom bezpieczeństwa w naszym mieście poprzez podniesienie możliwości prowadzonych działań przez ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, co będzie korzyścią dla wszystkich mieszkańców.

Dostępność projektu dla mieszkańców

Zakup nowoczesnego urządzenia gaśniczego pozwoli  zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców poprzez podniesienie możliwości prowadzonych działań przez ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu Nowym. Nowe urządzenie pozwoli na zminimalizowanie strat dokonywanych podczas prowadzenia działań ratowniczych, dzięki nowoczesnej technice gaszenia pożarów mgłą wodną. Będzie to jedyne tego typu urządzenie w okolicy, co znacząco podnosi możliwości i sposób prowadzonych działań. Ochronna życia i dobytku osób poszkodowanych jest elementem istotnym w pracy służ ratowniczych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Urządzenie tnąco gaśnicze CutLanca200 000 zł