projekt nr 3

3. Szanuj trawniki, depcz chodniki, sadź kwietniki – odnowiona przestrzeń przy Szkole podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu


Lokalizacja

Lokalizacja projektu zgodnie z załączoną mapą.
Rejon Szkoły podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu położonej przy ul. Węglowej 11, 43-155 Bieruń.
Realizacja projektu obejmuje teren przed wejściem głównym szkoły, od schodów prowadzących na parking i przystanek autobusowy, z którego korzystają uczniowie szkoły do ogrodzenia  z przedszkolem. Granicę wyznacza ogrodzenie pomiędzy szkołą a przedszkolem.
Teren usytuowany w bezpośredniej odległości od zabudowy wielorodzinnej oraz na trasie  codziennych spacerów dużej liczby mieszkańców.
Nr działki dla zagospodarowania terenu: 512/61, 513/61
Nr działki proponowanej na lokalizację ozdoby świątecznej: 570/61
Szczegółowe lokalizacje zostały dołączone do niniejszego wniosku.

Opis projektu

Nowa zielona przestrzeń przy Szkole podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu ze strefą odpoczynku, wiatą rowerową a zimą olbrzymią ozdobą świąteczną.
Projekt obejmuje zagospodarowanie przestrzeni w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu oraz zakup ozdoby świątecznej.

Głównym celem projektu jest rozpoczęcie działań zmierzających do uporządkowania terenów zielonych wokół Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu oraz utworzenie mini przestrzeni parkowych służących rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców.
Z uwagi na okoliczną zabudowę wielorodzinną konieczne jest zarezerwowanie terenów zielonych na potrzeby rekreacji i wypoczynku mieszkańców. Obecnie  w okolicy brakuje miejsc tego typu, zaś najbliższy teren zielony mający formę parku jest położony w dzielnicy Bijasowice (arboretum).
Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom bez ograniczeń, w szczególności mieszkańcom osiedla Węglowa, dzieciom, rodzicom, nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 3, osobom starszym, bez ograniczeń  ze względu na wiek czy przynależność do grupy społecznej.
W sąsiedztwie szkoły znajdują się m.in. firmy, przystanek, ciągi pieszo-rowerowe, przedszkole, parkingi, basen ogólnodostępny wraz z infrastrukturą typu squash, sauna.

Szczegółowy opis zadania:
Zagospodarowanie terenu będzie polegać na:
- wykonaniu  nawierzchni,
- remoncie  schodów,
- zakupie i posadzeniu ozdobnych roślin: np. drzewek, krzewów i kwiatów, winobluszczy - ukształtowanych lub częściowo ukształtowanych sadzonek drzew, pracach  ziemnych,
- stworzeniu  kompozycji kwiatowej,
- wykonaniu  ozdobnego  trawnika,
- zakupie małej architektury (ławki, kosze na śmieci, donice, pergole) w celu stworzenia funkcjonalnego miejsca odpoczynku,
- postawieniu  wiaty rowerowej,
- oraz zakupie gigantycznej, świecącej ozdoby świątecznej

Zagospodarowana przestrzeń powinna być jak najbardziej funkcjonalna a zarazem estetyczna oraz spełniająca preferencje mieszkańców  w każdym przedziale  wiekowym.
Aranżacja przestrzeni powinna opierać się o założenia stylu nowoczesnego i minimalistycznego. Dominujące powinny być łatwe do pielęgnacji trawniki a ozdobne rośliny powinny pełnić funkcję uzupełniającą. Całość powinna komponować się z bryłą budynku szkoły jak i otoczenia. Roślinność musi być dobrana do warunków glebowych, stopnia  nasłonecznienia  i wilgoci.
Projekt zakłada ponadto wykonanie rabaty z kwiatami wzdłuż ściany frontowej szkoły, która będzie prezentowała obrazy związane z życiem miasta i szkoły np. logo szkoły. Ładna, kolorowa kompozycja kwiatowa  będzie wizytówką zadbanego miasta.
Wprowadzenie na przedmiotowym terenie natomiast gazonów, donic z drzewami i kaskadowymi konstrukcjami kwiatowymi z nasadzeniami, ożywią przestrzeń.

Projekt należy do zadań własnych gminy oraz jest zgodny z prawem, w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Możliwy do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego.
W przypadku obniżenia kosztów całkowitych zadania, wnioskuje  się o wykonanie  nasadzeń do kosztów wnioskowanej  kwoty.
Teren, na którym ma być zlokalizowany estetyczny skwer stanowi własność gminy Bieruń.
Uzupełnienie terenu o zieleń miałoby  również korzystny wpływ na ekologię, w kontekście walki ze smogiem. Zachowywanie w dobrym stanie terenów zielonych jest bardzo istotne dla jakości życia w mieście. Pełnią one nie tylko funkcje napowietrzania  miasta  ale  także ważne funkcje biologiczne, zdrowotne i rekreacyjne oraz zwiększają retencję wód opadowych.

Dostępność projektu dla mieszkańców

Grupa docelowa: wszyscy mieszkańcy Bierunia
Projekt jest kierowany do wszystkich  mieszkańców miasta, wskazana lokalizacja jest ogólnodostępna, nie ograniczona w żaden sposób  barierkami, murem czy ogrodzeniem.
Projekt  przyczyni się do poprawy estetyki przestrzeni publicznej,  wykreuje miejsce spacerów i wypoczynku. Wykorzystanie lokalnych elementów w zagospodarowaniu  (rabata z logo szkoły), podkreśli poczucie tożsamości, nie tylko wśród uczniów ale i mieszkańców.  Ogólnodostępna wiata  rowerowa przyczyni się do szerzenia aktywności fizycznej wśród uczniów.
Teren będzie dostępny dla korzystających przez cały rok, niezależnie od sezonu oraz pory dnia czy nocy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Nawierzchnia z kostki betonowej - 540 m2 x 200,00 zł/m2108 000 zł
2Remont schodów – 13 m2 x 500,00 zł/m26 500 zł
3Nasadzenia: drzewa, krzewy, kwiaty – 1 kpl - drzewka ozdobne – 2 000,00 zł (10 szt. x 200,00 zł/szt.) +prace ziemne - krzewy, kwiaty, winobluszcze (rośliny kwitnące), które ozdobią ławki/ miejsca zacienione – 20 000,00 zł (1 kpl) + prace ziemne15 000 zł
4Nasadzenia: kompozycja kwiatowa – 1 kpl + prace ziemne 10 m x 10 m5 500 zł
5Nasadzenia: ozdobny trawnik - 600 m2 x 15,00 zł/m2 + prace ziemne8 999 zł
6Zakup małej architektury (ławki, kosze na śmieci, donice): - kompozycja ławkowa oraz pergola – 5 000,00 zł (1 kpl) - kosz na śmieci – 1 000,00 zł (1 szt.) - donice ozdobne – 5 000,00 zł (5 szt. x 1 000,00 zł/szt.)11 000 zł
7Wiata rowerowa – 1 szt- cena zawiera: przeszkloną z 3 stron wiatę, stojaki rowerowe z montażem, fundament, wykonanie dokumentacji, montaż20 000 zł
8Gigantyczna, świecąca ozdoba świąteczna 3d w kształcie renifera lub bałwana lub mikołaja – 1 szt.- w tym cena przyłącza 10 000,00 zł. 25 000 zł
Łącznie: 199 999 zł