projekt nr 17

17. Remiza miejsce spotkań mieszkańców Bierunia


Lokalizacja

Ochotnicza Straż Pożarna w Bieruniu Nowym z siedzibą w Bieruniu Nowym przy ul. Remizowej 19

Opis projektu

Projekt ma na celu zakup krzeseł i stołów na sale znajdująca się nad garażami Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu Nowym.
Obecnie ze względu na brak warunków i możliwości sala ta nie jest wykorzystywana zgodnie z jej potencjałem.
Doposażenie sali w niezbędny sprzęt pozwoli wykorzystać je walory nie tylko przez strażaków ochotników, ale także przez mieszkańców naszego miasta.
Zakup krzeseł i stołów pozwoli na organizację w remizie OSP Bieruń Nowy wydarzeń kulturalnych i społecznościowych. Będzie świetnym miejscem do spotkań mieszkańców miasta. Planuje się zakup 50 szt. krzeseł i 8 szt. stołów, aby doposażyć wyżej wymieniona salę, aby mogła tętnic życiem.

Dostępność projektu dla mieszkańców

Dzięki doposażeniu sali w niezbędny sprzęt każdy z mieszkańców będzie mógł wynająć salę na własne potrzeby organizacyjne tj. imprezy okolicznościowe, wystawy, szkolenia, prezentacje itp. Wynajem sali odbywać się będzie na zasadach ustalonych przez OSP Bieruń Nowy za symboliczną opłatą, która przekazana będzie na cele statutowe i użytkowanie sali.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Krzesła - 50 szt. 5 500 zł
2Stoły - 8 szt. 4 500 zł
Łącznie: 10 000 zł