projekt nr 18

18. Porządkowanie osiedla


Lokalizacja

Kosze na śmieci oznaczone na mapce. W ciągu od siłowni zewnętrznej, przez główny chodnik między blokami wolnostojącymi, na placu zabaw oraz przy wymiennikowni.
Siłownia zewnętrzna na łące przy ul. Oświęcimskiej - ogrodzić istniejące urządzenia + teren pod nowe 4 urządzeni. Zostawić rezerwę terenową ma ewentualną rozbudowę siłowni zewnętrznej lub pod małą architekturę.
Nasadzenia oznaczone na mapce - wjazd na osiedle z ul. Oświęcimskiej oraz przy wymiennikowni

Opis projektu

Projekt zakłada realizację potrzeb, które  poprawią funkcjonowanie osiedla oraz jego estetykę.

Dostępność projektu dla mieszkańców

Projekt pomoże usprawnić funkcjonowanie osiedla.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup ławek 3 szt4 000 zł
2Zakup koszy na smieci 20 szt10 000 zł
3Ogrodzenie placu zabaw12 000 zł
4Rabata kwiatowa, 4 lokalizacje16 000 zł
5Siłownia zewnętrzna, 4 urządzenia 48 000 zł
Łącznie: 90 000 zł