projekt nr 19

19. Dokończenie remontu chodnika ul. Oświęcimska


Lokalizacja

Dokończenie remontu chodnika biegnącego wzdłuż ul. Oświęcimskiej  do granic miasta z Tychami.
Celem projektu jest poprawa estetyki oraz bezpieczeństwa i komfortu poruszania się pieszych.
Wymiana płyt betonowych na kostkę brukową.
Miejsce realizacji projektu - ul. Oświęcimska , chodnik po lewej stronie idąc od granic z Tychów w kierunku ul. Mlecznej.

Opis projektu

Dokończenie remontu chodnika biegnącego wzdłuż ul. Oświęcimskiej  do granic miasta z Tychami.
Chodnik po lewej stronie idąc od granic z Tychów w kierunku ul. Mlecznej.
Celem projektu jest poprawa estetyki oraz bezpieczeństwa i komfortu poruszania się pieszych.
Wymiana płyt betonowych na kostkę brukową.

Dostępność projektu dla mieszkańców

Projekt ma służyć mieszkańcom dla bezpieczeństwa i komfortu poruszania się pieszych  oraz dla poprawy estetyki wizerunku Miasta Bierunia.
Projekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Koszt remontu chodnika biegnącego wzdłuż ul. Oświęcimskiej do końca granic miasta z Tychami53 000 zł