projekt nr 21

21. Poprawa estetyki LATO ZIMA na ul. Kościelnej i Barbary


Lokalizacja

Projekt realizowany będzie na działkach gminnych ul. Kościelnej i Barbary - Działki nr 450/60,69 i 451/60,84.
Projekt  realizowany będzie na słupach oświetlenia ulicznego stanowiących własność Gminy Bieruń.

Opis projektu

Projekt polegał będzie na upiększeniu ulicy Kościelnej i Barbary - okolice Kościoła Św. Barbary w Bieruniu poprzez zakup i montaż
- 20 sztuk ozdób świątecznych
- 20 sztuk donic wiszących RAC ROCK FLOWERS F6 wraz z wkładką napowietrzającą i montażem - wykonaniem pełnego ukwiecenia

Dostępność projektu dla mieszkańców

Zrealizowany projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom tego rejonu i mieszkańcom całego Bierunia.
Przyjemne dla oka zagospodarowanie będzie służyło mieszkańcom całego miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup i montaż 20 sztuk ozdób świątecznych14 000 zł
2Zakup i montaż donic wiszących RAC ROCK FLOWERS F640 000 zł
Łącznie: 54 000 zł