projekt nr 23

23. Kulturalne wakacje


Lokalizacja

W Domu Kultury Gama w Bieruniu ul. Chemików 45,
wyjścia na basen przy SP 1 w Bieruniu, kino, Tychy

Opis projektu

Kulturalne wakacje - to półkolonie dla dzieci w wieku 8-12 lat z terenu Bierunia.
Pięć dni zajęć opiekuńczych, językowych, plastycznych i sportowych.
Półkolonie w godzinach 9.00-13.00 z zapewnieniem posiłku.
Cel- opieka i rozwój.

Dostępność projektu dla mieszkańców

Projekt realizowany będzie podczas wakacji letnich w roku 2020.
Przeznaczony jest dla 22 dzieci w wieku 8-12 lat.
Projekt trwał będzie 5 dni, w godzinach 9.00-13.00.
Dzieci będą miały zapewnioną opiekę, zajęcia tematyczne wg planu dnia: basen, wycieczka do kina, jeden posiłek + napoje oraz wszelkie materiały potrzebne do realizacji zajęć.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Instruktor / opiekun 2 x 1000.002 000 zł
2lunch (22 os na 5 dni x 12 zł)1 320 zł
3materiały plastyczne, dyplomy600 zł
4wyjazd do kina (autokar + bilety)1 000 zł
5wyjscie na basen70 zł
Łącznie: 4 990 zł