projekt nr 4

4. " PUMPTRACK – ROWEROWY ZAWRÓT GŁOWY, BUDOWA MODUŁOWEGO TORU DLA JEDNOŚLADÓW"


Lokalizacja

Teren Gminy Bieruń przy ul. Królowej Jadwigi.

Teren usytuowany w bezpośredniej odległości zabudowy wielorodzinnej oraz na trasie codziennych spacerów dużej liczby mieszkańców pomiędzy skateparkiem a boiskiem do gry w piłkę, z którego korzysta KS Piast.

Proponowana lokalizacja na działkach: 2362/69, 1011/85, 1057/85.
Drugi wariant lokalizacji to działki 2360/687, 442/57

Opis projektu

Projekt obejmuje budowę modułowego pumptracku czyli wyboistego toru dla jednośladów, w kształcie pętli, w bezpośrednim sąsiedztwie skateparku i boiska sportowego użytkowanego przez KS Piast.

Uzasadnienie projektu:
Główny celem projektu jest rozszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dedykowanej mieszkańcom Bierunia w ramach ogólnodostępnej, bezpłatnej infrastruktury i poprawa jakości życia mieszkańców.
Celem jest też rozpowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji jako sposobu życia utrzymującego nas przy zdrowiu.
Będzie to doskonała propozycja dla osób, które aktywnie lubią spędzać czas na świeżym powietrzu, nie tylko tych uprawiających sporty ekstremalne, ale również tych. którzy chcą doszkoli.c techniki jazdy.
W Bieruniu jest bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu obiekt. Frekwencja na istniejącym skateparku wskazuje na fakt, że osób korzystających z hulajnogi, roweru, rolek czy deskorolki z roku na rok przybywa.
Pumptrack modułowy przeznaczony jest do jazdy na rowerach, deskorolkach, rolkach i hulajnogach.
Będzie to atrakcja dla Miasta Bierunia, dla tych młodszych jak i starszych.
Lokalizacja natomiast wraz ze skateparkiem stworzy spójną całość oraz stanie się miejscem spotkań lokalnej społeczności.

(w załączeniu cała szczegółowa treść)

Dostępność projektu dla mieszkańców

Projekt dla wszystkich mieszkańców Bierunia, niezależnie od wieku, łączy pokolenia.
W szczególności atrakcyjny będzie dla dzieci i młodzieży.
Wskazana lokalizacja jest ogólnodostępna.
Obiekt będzie dostępny, dla korzystających przez cały rok.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup modułowego pumptracku wraz z montażem i transportem175 000 zł
2Przygotowanie podłoża wraz z przywróceniem terenu okalającego pumtrack poprzez jego wyrównanie i obsianie trawą25 000 zł
3Oferta kosztorysu została zaktualizowana na stronie 2 o informację, iż Koszt urządzenia, jego montażu i transportu
4 koszt dokumentacji projektowej oraz przygotowania minimalnej podbudowy pod pumptrack nie przekroczy 200 tys. zł brutto.
5Termin ważności 30 czerwiec 2020 r.
Łącznie: 200 000 zł