Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Zakończył sie etap składania wniosków w Budżecie Obywatelskim

Wtorek, 22 sierpnia 2023

Zakończył się etap składania wniosków w Budżecie Obywatelskim 2024. Do 20 sierpnia mieliście czas na składanie propozycji projektów do ósmej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wpłynęło do nas 20 wniosków , z czego 12 złożonych zostało przez platformę internetową, a 8 innymi drogami (mail, ePUAP lub osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego).


Do 8 września potrwa etap weryfikacji wniosków. Najpierw nastąpi weryfikacja formalna, a następnie weryfikacja merytoryczna. Pozytywnie zweryfikowane projekty będą prezentowane na spotkaniach z mieszkańcami, które odbędą się po 11 września. Głosowanie potrwa w dniach 2 października - 15 października. harmonogram

 

Powrót