Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Konsultacje Społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego

Poniedziałek, 11 marca 2019

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Bierunia do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego.

 

Szanowni Państwo. Na mocy zmienionych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, wyłączne kompetencje w sprawie określania wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, uzyskała Rada Miasta. Zgodnie z art. 5a ust. 7 musi ona ustalić m.in.: wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty, wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, zasady ich oceny, przeprowadzania głosowania i ustalenia wyników oraz tryb odwoławczy.

W związku z powyższym przedstawia się projekt uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu dot. zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego w celu uzyskania opinii mieszkańców i organizacji pozarządowych i zbudowania ostatecznego ich kształtu. 

Niniejszy projekt został opracowany na bazie rozwiązań z ubiegłego roku, które obowiązywały na mocy zarządzenia nr B.0050.97.2018 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 27 kwietnia 2018 r. i dostosowany do wymogów zmienionej ustawy o samorządzie gminnym.

Konsultacje potrwają od 11 do 18 marca.

Czytaj więcej »

ZNAMY WYNIKI GŁOSOWANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019

Piątek, 28 września 2018

Znamy już wyniki głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego 2019 r. Ostatecznie do realizacji wytypowane zostały 23 projekty okręgowe oraz 1 ogólnomiejski. Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy zaangażowali się w realizację kolejnej edycji Budżetu oraz wzięli udział w głosowaniu.
Czytaj więcej »

BUDŻET OBYWATELSKI 2019 - ROZPOCZĘLIŚMY GŁOSOWANIE

Poniedziałek, 3 września 2018

Szanowni mieszkańcy,
Dzisiaj w poniedziałek 3 września rozpoczęliśmy głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Bieruń 2018.
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji formalno-merytorycznej głosowanie będzie przeprowadzone tylko w 7 okręgach konsultacyjnych. W 8 okręgach zgłoszone i zweryfikowane projekty nie przekroczyły puli środków przeznaczonych na dany okręg.
W tym roku nowością jest to, że mieszkańcy mogą także po raz pierwszy głosować na projekty ogólnomiejskiej.
Głosowanie potrwa do 17 września. Gorąco zachęcamy do głosowania online.
Czytaj więcej »

OSTATNI DZIEŃ NA SKŁADANIE WNIOSKÓW DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Czwartek, 7 czerwca 2018

Jutro o 24.00 mija termin składania propozycji projektów do nowej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia. Zachęcamy do niezwłocznego złożenia wniosku za pomocą formularza online.
Czytaj więcej »

JAKIE ZADANIA MOŻNA ZGŁASZAĆ DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

Wtorek, 22 maja 2018

Budżet Obywatelski to wydzielona część wydatków miasta Bierunia, o której w trakcie konsultacji decydują mieszkańcy Bierunia. W ramach Budżetu mogą być proponowane wydatki o charakterze lokalnym, należące do zadań własnych gminy, możliwe do  realizacji w ciągu 2019 roku.
Czytaj więcej »

ILE PIENIĘDZY NA POSZCZEGÓLNE OKRĘGI KONSULTACYJNE

Poniedziałek, 21 maja 2018

W IV edycji Budżetu Obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców przeznaczono 800.000,00 zł. Środki te rozdysponowano według następujących zasad:
a) 160.000,00 zł - przeznaczono na projekty o charakterze ogólnomiejskim,
b) 616.000,00 zł - przeznaczono na projekty o charakterze okręgowym,
c)   24.000,00 zł - skierowano na promocję budżetu obywatelskiego oraz realizowanych projektów.

Utrzymano zasady podziału środków na poszczególne okręgi konsultacyjne z roku ubiegłego, tj.:
a) utrzymano kwotę stałą na każdy okręg w wysokości 12.000,00 zł,
b) przy ustalaniu kwoty na okręg bierze się również pod uwagę liczbę mieszkańców danego okręgu, według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Poniżej przedstawiamy informacje o tym jakie ulicę wchodzą w skład każdego z okręgów konsultacyjnych oraz jakie środki finansowe są do dyspozycji mieszkańców danych okręgów:
Czytaj więcej »

SKŁADANIE WNIOSKÓW - ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Piątek, 18 maja 2018

Masz pomysł na Bieruń? Chcesz złożyć wniosek do 4 edycji Budżetu Obywatelskiego 2019?
Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówimy formularz projektów i przedstawimy działanie formularza online.
Spotkajmy się w poniedziałek 21 maja br. o godz. 17.30 w Urzędzie Miejskim w Bieruniu.
Przypominamy, że nabór wniosków prowadzimy do 8 czerwca br.
Serdecznie zapraszamy!
Czytaj więcej »

MASZ 16 LAT I MIESZKASZ W BIERUNIU? ZŁÓŻ WNIOSEK!

Czwartek, 17 maja 2018

Od środy 16 maja ruszyła IV edycja Budżetu Obywatelskiego. W tym roku mieszkańcy Bierunia decydować będą o podziale 800 tysięcy złotych.
Autorem projektu może być mieszkaniec Bierunia, który ukończył 16 lat w dniu składania wniosku.
Wszystkie informacje można znaleźć w zakładce WSZYSTKO O BUDŻECIE.

W tym roku uruchomiliśmy specjalny formularz online do składania wniosków. Zapraszamy do korzystania z niego.
Czytaj więcej »

WYSTARTOWAŁA NOWA EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Środa, 16 maja 2018

Ruszyła nowa edycja Budżetu Obywatelskiego. Od dzisiaj można składać propozycje projektów, które mają szanse być zrealizowane w 2019 roku.
Serdecznie do tego zapraszamy. Tym razem mieszkańcy mogą decydować o podziale 800 tysięcy złotych.
Nowością jest wprowadzenie możliwości składania projektów ogólnomiejskich na które wydzielono 160 tysięcy złotych.
Zapraszamy do składania wniosków przez dostępny na naszej stronie formularz online.
Czytaj więcej »

„BUDŻET OBYWATELSKI 2019” – ruszamy z IV edycją

Wtorek, 15 maja 2018

Rusza czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia. Tym razem mieszkańcy będą mogli zdecydować o podziale 800 tysięcy złotych. Już od środy 16 maja będzie można zgłaszać swoje propozycje projektów i pomysły, które będą mieć szanse na realizację w 2019 roku. Na pomysły mieszkańców czekamy do 8 czerwca br. Nowością w rozpoczynanej właśnie edycji jest możliwość zgłaszania projektów ogólnomiejskich, na które wydzielono 160 tys. zł. Wspólnie zdecydujmy na jakie pomysły przeznaczyć środki z budżetu miasta. Zgłoś projekt i miej realny wpływ na rozwój Bierunia Może to Twój pomysł zostanie zrealizowany w 2019 roku?
Czytaj więcej »