1 Trenażer dla Strażaków - rozbudowa

Rodzaj: Ogólnomiejski

Rejon: Czarnuchowice

Koszt: 25 900 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Rozbudowa aktualnie istniejącego trenażera ogniowego dla strażaków przy OSP Czarnuchowice. Z trenażera korzystać będą tj. szkolić się strażacy nie tylko z gminy Bieruń czyli OSP Bieruń Nowy, OSP Bieruń Stary i OSP Czarnuchowice ale także z woj. Małopolskiego i Śląskiego włączając strażaków z Państwowej Straży Pożarnej.

2 Demaskujemy smog przez cały rok

Rodzaj: Ogólnomiejski

Rejon: Warszawska - Wawelska - Zabrzeg

Koszt: 33 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt polega na montażu urządzeń do pomiaru jakości powietrza na terenie Bierunia Nowego, Bierunia Starego i Ścierń. Wyniki pomiaru jakości powietrza będą dostępne za pośrednictwem aplikacji na smartfona oraz na stronie Internetowej Urzędu Miasta. Dodatkowo projekt zakłada działania informacyjne zwiększające świadomość mieszkańców nt. negatywnego wpływu smogu.

3 Metropolitalne Święto Rodziny 2019 - piknik rodzinny

Rodzaj: Ogólnomiejski

Rejon: Starówka

Koszt po weryfikacji: 37 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Organizacja pikniku „ŚWIĘTO RODZINY”, podczas którego odbędą się m.in. koncerty muzyczne, konkursy i zawody sportowe, jak również prezentacja innych ciekawych form wspólnego spędzania czasu przez rodziny bieruńskie. Zaplanowane punkty programu, zostaną tak przygotowane by całe rodziny mogły w nich uczestniczyć aktywnie.

4 Bieruńska Tężnia Solankowa - źródło leczniczego mikroklimatu

Rodzaj: Ogólnomiejski

Rejon: Warszawska - Wawelska - Zabrzeg

Koszt po weryfikacji: 160 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt polega na wybudowaniu w Bieruniu tężni solankowej przy ul. Remizowej tuż za amfiteatrem. Tężnia ma stanowić element parku i korzystający z niej mogą również korzystać z urządzeń parkowych – parkingi, ścieżki, ławki, oświetlenie, plac zabaw, stół do pingponga.

5 Zabytkowy Kościólek - Sanktuarium Świętego Walentego w Bieruniu

Rodzaj: Ogólnomiejski

Rejon: Krakowska - Baraniec

Koszt po weryfikacji: 38 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Celem projektu jest wydanie publikacji książkowej o historii zabytkowego kościółka Sanktuarium Świętego Walentego w Bieruniu.

6 Bieruń ludowy, kulturowy i folkowy

Rodzaj: Ogólnomiejski

Rejon: Osiedle Węglowa

Koszt: 30 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt polega na zakupie 16 strojów tradycyjnych (8 damskich, 8 męskich), będących strojem narodowym, które będą służyły do aktywnego promowania ziemi bieruńskiej.

7 Rewitalizacja boiska przy ul. Chemików

Rodzaj: Ogólnomiejski

Rejon: Osiedle Chemików

Koszt po weryfikacji: 160 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt polega na przywróceniu do pełnego użytkowania boiska piłkarskiego poprzez budowę nawodnienia i wraz z przyłączem wodociągowym oraz modernizację nawierzchni polegającej na wyrównanie powierzchni boiska i pokryciu jej trawą naturalną z rolki.

8 Kino letnie na Łysinie II

Rodzaj: Ogólnomiejski

Rejon: Domy Polne - Łysinowa

Koszt po weryfikacji: 12 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Plenerowy pokaz filmów na plaży przy Łysinie to atrakcyjna propozycja spędzenia wolnego czasu dla młodszych i starszych

1 Spotkajmy sie na Łysinie etap 4

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Domy Polne - Łysinowa

Koszt po weryfikacji: 21 400 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Rozbudowa placu zabaw na terenie kąpieliska Łysina

1 ZIELONO MI

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Osiedle Węglowa

Koszt po weryfikacji: 25 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakłada szereg nasadzeń nowych drzew i krzewów ozdobnych na odcinku od Ronda Strajku Górników KWK Piast - 1981 do końca parkingu za blokiem nr. 254.

1 PRZYSTANEK WOLNOŚĆ - zagospodarowanie przejścia podziemnego w okolicy ronda

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Osiedle Granitowa

Koszt: 38 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt polegać będzie na zagospodarowaniu przejścia podziemnego poprzez montaż 12 tablic wielkoformatowych z obrazami z komiksu „Wolna Polska 650 metrów pod ziemią”, opowiadającym o najdłuższym strajku stanu wojennego w KWK "Piast" w Bieruniu. Tablice podświetlone będą oprawami LED, a dla bezpieczeństwa oraz ochrony przed ich zdemolowaniem zamontowana zostanie inteligentna kamera.

1 Bezpieczny strażak

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Krakowska - Baraniec

Koszt: 4 700 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Celem projektu jest zakup aparatu ochrony dróg oddechowych na potrzeby prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych OSP Bieruń Stary.

1 Bezpieczny strażak

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Wita - Rędzinna

Koszt: 28 200 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Celem projektu jest zakup aparatu ochrony dróg oddechowych na potrzeby prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych OSP Bieruń Stary.

1 Bezpieczny strażak

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Bojszowska - Borowinowa

Koszt: 4 700 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Celem projektu jest zakup aparatu ochrony dróg oddechowych na potrzeby prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych OSP Bieruń Stary.

1 Chrońmy prywatność poszkodowanych

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Warszawska - Wawelska - Zabrzeg

Koszt: 1 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt ma na celu zakup specjalistycznego parawanu ratowniczego. Parawan ratowniczy służy do zabezpieczenia miejsca wypadku przez straż, policję i inne służby bezpieczeństwa. Jest doskonałym rozwiązaniem dla ochrony zdarzenia przed gapiami i innymi czynnikami zewnętrznymi. Budowa parawanu ochronnego pozwala na jego szybkie i proste rozkładanie oraz składanie.

2 Osiedlowe kulki

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Osiedle Granitowa

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt polega na budowie boiska do gry w Pétanque na osiedlu wielorodzinnym przy ul. Graniotwej. Powstanie tego obiektu przyczyni się do dalszej popularyzacji tej dyscypliny sportu na terenie naszego Miasta. Z boiska będą korzystać wszystkie pokolenia mieszkańców Bierunia oraz goście z kraju i za granicy.

2 Siłownia pod chmurką Łysina

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Domy Polne - Łysinowa

Koszt po weryfikacji: 28 598,02 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Kompleks rekreacyjny dla mieszkańców.

2 Modernizacja oświetlenia ul. Bojszowskiej - okręg nr 5

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Krakowska - Baraniec

Koszt: 42 800 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt dotyczy modernizacji oświetlenia ulicy Bojszowskiej. Planowane jest zainstalowanie dodatkowych opraw oświetleniowych na słupach energetycznych jak i wymiana istniejących.

2 Przyjazny plac zabaw przy ul. Rędzinnej - rewitalizacja przestrzeni publicznej

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Wita - Rędzinna

Koszt po weryfikacji: 28 946 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt ma na celu uporządkowanie terenu i doposażenie w urządzenia rekreacyjne placu zabaw przy ul. Rędzinnej. W pierwszej kolejności proponowane jest ogrodzenie placu i jego uporządkowanie, a z oszczędności zakup kilku urządzeń.

2 Oświetlenie placu zabaw przy ul. Borowinowej wraz z doświetleniem ul. Zakątek

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Bojszowska - Borowinowa

Koszt po weryfikacji: 25 247,96 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Celem projektu jest wykonanie oświetlenia placu zabaw na ul. Borowinowej (2 lampy) oraz doświetlenie ul. Zakątek (2-3 lampy). Możliwe jest w przypadku realizacji projektu wykonanie oświetlenia tylko w jednej lokalizacji w przypadku nie wystarczających środków finansowych.

2 Bieruń ludowy, kulturowy i folkowy

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Osiedle Węglowa

Koszt: 30 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt polega na zakupie 16 strojów tradycyjnych (8 damskich, 8 męskich), będących strojem narodowym, które będą służyły do aktywnego promowania ziemi bieruńskiej.

2 Bezpieczny ratownik cz. III - większa ochrona dla lepszego bezpieczeństwa strażaka

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Warszawska - Wawelska - Zabrzeg

Koszt: 5 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt ma na celu następny etap realizacji projektu "Bezpieczny ratownik" z roku 2017. Projekt "Bezpieczny ratownik cz. III." ma na celu zakup specjalistycznych hełmów ochronnych, które wchodzą w skład ochrony osobistej strażaka.

3 W zdrowym ciele zdrowy duch.

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Domy Polne - Łysinowa

Koszt: 26 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Sprzęt zostałby zamontowany na placu zabaw przy ul. Domy Polne - Szynowa

3 Rozbudowa placu zabaw ul. Borowinowa - Etap IV

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Bojszowska - Borowinowa

Koszt: 25 247,96 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Kontynuacja budowy placu zabaw na ul. Borowinowej. Projekt zakłada zakup linarium oraz wykonanie zadaszenia nad piaskownicą.

3 Stare a nowe gry podwórkowe - miejsce spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Bieruń

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Warszawska - Wawelska - Zabrzeg

Koszt po weryfikacji: 61 627 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt ma na celu rewitalizację terenu znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 3 - dawnego gimnazjum. Poprzez jego realizację stworzy się miejsce do spędzania czasu wolnego wśród gier i zabaw.

3 Szybko i do celu

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Osiedle Węglowa

Koszt: 38 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakłada doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu Nowym w specjalistyczne przenośne urządzenie hydrauliczne typu kombi z akumulatorem.

3 Doposażenie naszych Strażaków

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Osiedle Granitowa

Koszt: 11 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu Nowym w brakujący sprzęt ratowniczo-gaśniczy, który z postępem czasu został zauważony jako sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczych.

4 Bulodrom wieczorową porą - oświetlenie boisk do gry w bule

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Domy Polne - Łysinowa

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Budowa oświetlenia parkowego wokół boisk do gry w bule, wybudowanego na wysokim brzegu przy Łysinie w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Oświetlenie tego miejsca to podniesienie atrakcyjności bulodromu poprzez wydłużenie czasu gry nawet po zmierzchu.

4 Modernizacja oświetlenia ul. Bojszowskiej - okręg nr 8

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Bojszowska - Borowinowa

Koszt: 25 240 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt dotyczy modernizacji oświetlenia ulicy Bojszowskiej. Planowane jest zainstalowanie dodatkowych opraw oświetleniowych na słupach energetycznych.

4 Urządzenie zieleni parkowej przy ul.Kossaka

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Warszawska - Wawelska - Zabrzeg

Koszt po weryfikacji: 61 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt dotyczy zagospodarowania terenu po byłej mleczarni przy ul. Kossaka. W ramach projektu przewiduje się powiększenie funkcjonującego parku w okolicy ul. Remizowej.

4 Sportowo ale bojowo

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Osiedle Granitowa

Koszt: 1 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt ma na celu zakup specjalistycznego zbiornika o pojemności 2500l, który posłuży do celów ćwiczebnych jak i podczas działań ratowniczych.

5 Psi Park "Merdający ogon"

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Warszawska - Wawelska - Zabrzeg

Koszt po weryfikacji: 61 772,31 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Celem projektu jest stworzenie miejsca - toru przeszkód i placu zabaw dla psów w różnym wieku. Na ogrodzonym terenie powstaną atrakcje i przeszkody dla psów, np.: slalom, równoważnia, kładka, tuby, drążki i kółka do skoków.

5 Uczymy ratować

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Domy Polne - Łysinowa

Koszt: 5 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Celem projektu jest zakup fantomów szkoleniowych oraz defibrylatora treningowego na potrzeby prowadzenia pokazów i ćwiczeń resuscytacyjnych prowadzonych przez OSP Bieruń Stary.

- Doposażenie OSP Czarnuchowice w sprzęt ratowniczo-gaśniczy

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Czarnuchowice

Koszt: 25 600 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakłada zakup 4 kompletów aparatów powietrznych na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych.

- Remont i wymiana płytek betonowych chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej do granic miasta - kontynuacja.

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Oświęcimska - Marcina

Koszt po weryfikacji: 42 657 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Celem projektu jest kontynuacja remontu chodnika wzdłuż ulicy Oświęcimskiej po stronie posesji z numerami nieparzystymi. W ramach projektu planuje się wymianę płytek betonowych na kostkę (puzzle) od granic miasta do etapu z 2018 roku. Realizacja projektu zakończy modernizację tego chodnika.

- Zabudowa wiaty przystankowej, wykonanie oświetlenia siłowni zewnętrznej w Ścierniach, nasadzenia zieleni

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Ściernie - Zarzyna

Koszt po weryfikacji: 28 489,25 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

W ramach projektu proponuje się zabudowanie nowej wiaty przystankowej na ul. Skalnej w Ścierniach i oświetlenie siłowni zewnętrznej przy budynku przedszkola oraz Dodatkowo w ramach realizacji projektu (pojawienie się oszczędności proponuje się nasadzenie zieleni w rejonie przedszkola, siłowni zewnętrznej i wiaty.

- Wakacyjne Spotkania Dzieci na Starówce

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Starówka

Koszt: 8 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Wakacyjne Spotkania Dzieci na Starówce to projekt skierowany do najmłodszych mieszkańców, dzieci z okręgu Starówka. Podczas spotkań dla dzieci organizowane będą zajęcia plastyczno-sportowe, gry planszowe, zabawy rekreacyjne, wyjazdy do kina, ZOO czy warowni. W ramach zajęć dzieci rozwija będą swoje talenty i pasje sportowe oraz plastyczne, a także uczyć się współpracy w grupie i samodzielności.

- Przyjazny plac zabaw - etap II

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Osiedle Chemików

Koszt po weryfikacji: 31 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt przewiduje kontynuację prac związanych z wymianą nawierzchni na placu zabaw zlokalizowanym za DK GAMA w obszarze osiedla wielorodzinnego przy ul. Chemików. Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni z obecnie znajdującego się w tym miejscu żwirku na tzw. nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu. Zakres prac (powierzchnia) do wysokości środków przeznaczonych na projekt.

- Modernizacja chodnika w ciągu ul. Oświęcimskiej

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Starówka

Koszt: 25 600 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt polega na modernizacja chodnika w ciągu ul. Oświęcimskiej.

- Blask ratownika

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Kopań - Bijasowice

Koszt po weryfikacji: 4 800 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu Nowym w przenośny maszt oświetleniowy z akumulatorem

- Scena w arboretum

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Kopań - Bijasowice

Koszt po weryfikacji: 28 700 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Celem projektu jest wybudowanie wiato-sceny o wymiarach 6 x 4 m wykonanej z drewna, posadowionej na podłożu z kostki betonowej na terenie rekreacyjnym przy arboretum

- Rozbudowa miejsca aktywności fizycznej i odpoczynku

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Warszawska – Mieszka I

Koszt po weryfikacji: 28 100 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Celem projektu jest rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Mieszka I poprzez zakup 2 trampolin zewnętrznych, ławek, zestawów do siatkówki i koszykówki.

- Bezpieczna droga

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Oświęcimska - Marcina

Koszt: 2 800 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

W ramach projektu planuje się zakup zestawu flar LED oraz parawanu ratowniczego na potrzeby działań w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP Bieruń Stary.

- Czadowi NIE

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Osiedle Homera

Koszt po weryfikacji: 36 300 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Celem projektu jest zakup czujników wielogazowego oraz aparatów oddechowych na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych OSP Bieruń Stary.

- Bezpieczny strażak

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Osiedle Chemików

Koszt: 4 700 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Celem projektu jest zakup aparatu ochrony dróg oddechowych na potrzeby prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych OSP Bieruń Stary

- Bezpieczny strażak

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Kolonia - Jajosty

Koszt po weryfikacji: 23 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Celem projektu jest zakup aparatu ochrony dróg oddechowych na potrzeby prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych OSP Bieruń Stary.

- Zima na całego

Rodzaj: Ogólnomiejski

Rejon: Osiedle Granitowa

Koszt: 134 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Zakup armatki śnieżnej do naśnieżania górek z których zjeżdżają na sankach dzieciaki. Armatka przewoźna może być rozmieszczana na różnych "stokach" gminy Bieruń.

- Spacerem przez Łysinę

Rodzaj: Ogólnomiejski

Rejon: Domy Polne - Łysinowa

Koszt: 152 800 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Utworzenia ścieżki wokół Łysiny przy pomocy nawierzchni przepuszczalnej

- Pole Minigolfa na Łysinie - zakup urządzeń i przygotowanie podłoża

Rodzaj: Ogólnomiejski

Rejon: Domy Polne - Łysinowa

Koszt: 52 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Minigolf, to świetna zabawa zręcznościowa dla dorosłych i dla dzieci. Na działce o pow. min. 400 m2 usytuowane jest minimum 9 torów (max 18) o długości 375 cm, szer. 60 cm profesjonalnie wykonanych nie wymagających demontażu na zimę.Dostawa obejmuje również kule 18 szt i piłki 50 szt. Wygrywa ta drużyna, która przejdzie całe pole wbijając piłeczki do dołków z jak najniższą ilością prób.

- Kawał zimowej góry

Rodzaj: Pozostały

Rejon: Osiedle Granitowa

Koszt: 42 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Podniesienie i wyprofilowanie górki z której korzystają dzieci zimą. Będą mogły bezpieczniej korzystać z zimowego szaleństwa na sankach.

×